Hlavné menu

Projekt „Zlepšenie systému monitorovania a hodnotenia systému náhradnej starostlivosti a ochrany detí v Slovenskej republike“

Textový prepis videa

Dotazníky:

 

Textový prepis videa 1

Textový prepis videa 2

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk