Hlavné menu

Akreditácia

Akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Kontaktná adresa:
Odbor akreditácií
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tajomníčka pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
PhDr. Zdenka Telgárska Ďuricová, tel.: 02/20461820
e-mail: zdena.duricova@employment.gov.sk

Viac informácií o akreditácii

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk