Hlavné menu

Supervízia

Za účelom zvyšovania profesionality práce orgánov a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa povinne uskutočňuje program supervízie.

Supervíziu môže vykonávať iba fyzická osoba, ktorá ukončila odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce.

Viac informácií o supervízii

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk