Hlavné menu

Posúdenie systému monitorovania a hodnotenia náhradnej starostlivosti o deti na Slovensku

Textový prepis videa

Dotazníky:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk