Hlavné menu

Požiadať o akreditáciu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky udeľuje akreditáciu na :

  • vykonávanie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z.;
  • na vzdelávací program v oblasti sociálnych služieb zameraný na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti v oblasti sociálnych služieb,
  • na odbornú činnosť (sociálna rehabilitácia a špecializované sociálne poradenstvo).

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk