Hlavné menu

Vzor vyplnenia Žiadosti o odpis registra trestov

Pri vypĺňaní žiadosti o odpis registra trestov číslo 7 vyplňte iba riadky 1 až 16. Časť „žiadateľ“ a „adresa žiadateľa“ nevypĺňajte. Do účelu žiadosti je potrebné uviesť „Zákon č. 192/2023 Z. z.; § 30 ods. 2“. Nesprávne vyplnená žiadosť o odpis registra trestov nebude akceptovaná.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk