Hlavné menu

Aktuality

17.06.2014

Deti z detských domovov vybojovali prvenstvo

Slovenská reprezentácia skončila na 24. ročníku Medzinárodných športových hier detí z detských domovov na prvom mieste a odniesla si zaslúžený víťazný pohár.

Viac

09.06.2014

Ministri rokovali o ochrane detí pred násilím

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter rokoval so svojimi kolegami a vedúcimi zástupcami dotknutých inštitúcií o plnení Národnej stratégie ochrany detí pred násilím.

Galéria

Viac

09.06.2014

Štátny tajomník rokoval v Ženeve

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš vystúpil s prejavom na High Level segmente 103. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa koná v dňoch 28. mája až 12. júna 2014 v Ženeve za účasti vyše 1200 delegátov z celého sveta.

Viac

 
07.06.2014

Minister rozdával medaily na športových hrách

V sobotu, 7. júna 2014, sa na futbalovom štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne konali celoslovenské športové hry detí z detských domovov.

Galéria

Viac

06.06.2014

Ján Richter odovzdal cenu Fondu Pipi dlhej pančuchy

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter odovzdal cenu Fondu Pipi Dlhej Pančuchy na Najmilšom koncerte roka, ktorý už po 23. krát zorganizovala spoločnosť Úsmev ako dar.

Galéria

Viac

06.06.2014

Duálny systém výučby má podporu

Je nevyhnutné vrátiť sa k duálnemu systému výučby, ktorý tu bol pred 20 rokmi. Podporujú to tak zamestnávatelia, odbory ako aj akademická obec.

Viac

 
03.06.2014

Oslavy MDD v detských domovoch

Čelní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR potešili aj tento rok deti v detských domovoch pri príležitosti ich medzinárodného dňa.

Galéria

Viac

30.05.2014

Inštitút oslavuje polstoročnicu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave pomáha znevýhodneným občanom pri aktívnom uplatňovaní sa na trhu práce už 50 rokov. V rozvoji chce pokračovať využívaním moderných trendov komplexnej rehabilitácie v praxi.

Galéria

Viac

23.05.2014

Ministerstvo ocenilo ústretových zamestnávateľov

Človek, ktorý má zázemie v rodine aj v práci, dosahuje lepšie výsledky a je prínosom pre firmu a celú spoločnosť. Zhodli sa na tom účastníci Fóra „Firma 21. storočia – Zamestnávateľ ústretový k rodine“.

Galéria

Viac

 
16.05.2014

Ministri podpísali memorandum o spolupráci

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v príprave ľudských zdrojov pre trh práce.

Galéria

Viac

16.05.2014

Konferencia o európskom pracovnom trhu

Zástupcovia rezortov práce a školstva, ako aj Ekonomickej univerzity, SAV a zahraniční odborníci sa stretli na medzinárodnej vedeckej konferencii Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore.

Galéria

Viac

15.05.2014

Zákon o sociálnej práci ako inšpirácia

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky pozvalo na diskusiu o vecnom zámere pripravovaného zákona o sociálnych pracovníkoch a profesijnej komore kolegov zo Slovenska. MPSVR SR totiž nedávno predstavilo návrh zákona o sociálnej práci, ktorý je aktuálne prerokovávaný v NR SR.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk