Hlavné menu

16.02.2015

Vekový manažment je pre Slovensko nevyhnutný

Odovzdávať skúsenosti mladým kolegom – pod týmto mottom sa niesla konferencia Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia, nad ktorou prevzal záštitu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Rady vlády pre práva seniorov Ján Richter.
 

Ako skonštatoval štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš, aplikácia vekového manažmentu je nevyhnutná aj na Slovensku. Vzhľadom na to, že starší ľudia tvoria čoraz väčší podiel obyvateľov, štát musí ponúknuť priestor pre spoločenské uplatnenie sa, čo úzko súvisí s pracovným trhom a s faktom, že so starnutím obyvateľstva sa bude posúvať aj dôchodkový vek. Znamená to, že viac starších ľudí zotrvá v pracovnom procese aj po dovŕšení dôchodkového veku. „Našou úlohou je vyrovnávať tlaky na pracovnom trhu. Na jednej strane ich spôsobuje starnutie a na strane druhej čelíme nedostatočnému uplatneniu sa mladých ľudí na trhu práce“, zdôraznil B. Ondruš. „Vekový manažment by sa mal stať súčasťou nielen štátnej, ale aj personálnej politiky podnikov pôsobiacich na Slovensku. Prenášanie pracovných skúseností ľudí, ktorí sa dostávajú do dôchodkového veku, na mladých začínajúcich pracovníkov je niečo, čo nám na Slovensku chýba“, pokračoval štátny tajomník MPSVR SR.

„Nechceme, aby boli preferovaní len starí alebo len mladí. Jednoducho v pracovnom procese, rovnako ako v celom živote, majú svoje miesto jedni aj druhí. Náš pohľad, pohľad seniorov, je presne v duchu Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“, doplnil prezident Občianskeho združenia Bagar Miloš Nemeček.

Vekový manažment – Age Management – vznikol už začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia vo Fínsku ako odpoveď na tamojší demografický vývoj a prudké starnutie populácie. V roku 2010 sa v spolupráci s Fínskym inštitútom pracovného zdravia začal realizovať medzinárodný projekt Stratégia Age Managementu v Českej republike. Práve českí odborníci, ktorí vystúpili na konferencii, by mali byť dôležitými partnermi v procese aplikácie Vekového manažmentu na Slovensku.

Konferencia, ktorú zorganizovalo OZ Bagar, sa uskutočnila v rámci napĺňania Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk