Hlavné menu

21.01.2015

Česká delegácia na ministerstve

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navštívili kolegovia z Českej republiky. Diskutovali najmä o ochrane práv detí a sociálnom začleňovaní.
 

O sociálnoprávnej ochrane detí a starostlivosti o starších ľudí rokovala námestníčka ministerky práce a sociálnych vecí ČR Jana Hanzlíková so štátnym tajomníkom Jozefom Burianom. Vzájomne si vymenili skúsenosti a poznatky o riadení a financovaní systému starostlivosti o ohrozené deti a rodiny, o náhradnej rodinnej starostlivosti či štandardoch kvality sociálnoprávnej ochrany detí. Počas témy starostlivosti o staršie osoby diskutovali o podpore zamestnávania ľudí nad 50 rokov, celoživotnom vzdelávaní a dostupnosti a kvalite služieb pre seniorov. V obidvoch oblastiach sa dohodli na vzájomnej spolupráci.

Téma seniorov dominovala aj na ďalšom stretnutí, na ktorom boli okrem predstaviteľov nášho ministerstva aj zástupcovia seniorov. Kolegovia z Česka sa zaujímali najmä o náš Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020 a národný projekt Stratégia aktívneho starnutia.

Počas pracovnej návštevy sa česká delegácia zastavila aj v bratislavkom Domove seniorov ARCHA a v Detskom domove Nádej v Bernolákove.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk