Hlavné menu

01.02.2015

Dočasná výnimka pre nemeckú minimálnu mzdu

Nemecká ministerka práce Andrea Nahlesová oznámila, že dočasne pozastavuje uplatňovanie zákona o minimálnej mzde na tranzitujúcich pracovníkov. Nemecká vláda je však naďalej presvedčená, že tento zákon je v plnom rozsahu plne v súlade s európskym právom.
 

Na Nemecko sa v uplynulých dňoch obrátilo vyše 10 členských štátov EÚ z východnej a strednej Európy, aby prezentovali svoje výhrady k uplatňovaniu zákona na tranzitujúcich pracovníkov, najmä v oblasti nákladnej a osobnej cestnej dopravy. Ešte v prvý januárový týždeň napísal svojej kolegyni slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Odpoveď mu prišla tento týždeň a v jeho závere aj konkrétna reakcia. Znamená to, že šoféri kamiónov či autobusov, ktorí len prechádzajú Nemeckom, už nie sú povinní predkladať tamojším colníkom informácie a údaje podľa zákona o minimálnej mzde. Ani ich zamestnávatelia nie sú povinní preukázať, že týmto pracovníkom vyplácajú minimálnu mzdu podľa nemeckého zákona účinného od 1. januára 2015.

Ministerka Nahlesová upozornila, že táto dočasná výnimka sa netýka tých, ktorí pracujú na území Nemecka, či už podľa nemeckého pracovného práva (zamestnanci nemeckých firiem), alebo vyslaní pracovníci z iných krajín. Taktiež sa táto výnimka nebude uplatňovať na kamiónovú dopravu, ktorá nakladá alebo vykladá tovar na území Nemecka.

Nemecko od 21. januára 2015 vstúpilo do tzv. procedúry Pilot - ide o preverenie súladu nemeckého zákona o minimálnej mzde s právom Európskej únie. A. Nahlesová to privítala a deklarovala, že v riadnom čase Európskej komisii odpovie. Výnimka bude platiť, pokiaľ sa táto procedúra neukončí a Európska komisia nerozhodne, či zákon je alebo nie je v súlade s európskym právom (napr. smernice o voľnom pohybe tovaru a služieb). Ak Komisia rozhodne o nesúlade, Nemecko buď zmení zákon, resp. jeho uplatňovanie, alebo sa bude s Komisiou súdiť na Súdnom dvore EÚ.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk