Hlavné menu

Aktuality

13.04.2023

Európskou zárukou pre deti zlepšujeme podmienky na život deťom ohrozených chudobou

S cieľom zlepšovať životné podmienky všetkým deťom, ktoré sa nie svojou vinou ocitli v neľahkých životných situáciách, prijala vláda Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030. Materiál v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje predovšetkým na zložitú sociálno-ekonomickú situáciu, ktorá priamo vplýva na kvalitu života detí ohrozených chudobou. Cieľom Európskej záruky pre deti je nájsť riešenie na problematiku ochrany práv detí v oblasti vzdelávania, chýbajúcej zdravotnej starostlivosti, ako aj v nevyhovujúcich podmienkach, v akých deti vyrastajú.

Viac

03.04.2023

Sociálny dialóg pokračuje v efektívnej komunikácií

Na plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dnes sociálni partneri rokovali o viacerých vládnych a poslaneckých návrhoch zákonov. Predseda tripartity a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak prepojil predkladateľov návrhov zákonov so sociálnymi partnermi, čím vytvoril priestor pre otvorený dialóg všetkých relevantných strán.

Viac

30.03.2023

Ako docieliť, aby sa deti cítili bezpečne na internete?

Večerná škola ako model neformálneho vzdelávania pre širokú verejnosť.

V septembri 2022 Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) začalo s osvetovou aktivitou, ktorá sa nazýva Večerná škola. Ide o model osvety pre širokú verejnosť prostredníctvom online platformy Zoom bez nutnosti registrácie. Večerné školy sú realizované pod vedením odborníkov a špecialistov z praxe na rôzne témy, ktoré sú aktuálne v rámci bezpečnosti detí v digitálnom priestore. Už dnes, vo štvrtok 30. marca, bude na tému Digitálne závislosti "Mne sa to nemôže stať!?“ prednášať odborníčka na problematiku Zuzana Vargová.

Viac

 
29.03.2023

Cudzinci môžu doplniť chýbajúcu pracovnú silu v doprave jednoduchšie

Na návrh ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny schválila Vláda SR nariadenie, ktoré obnovuje režim udeľovania národných víz pre štátnych príslušníkov vybraných tretích krajín. Cieľom je možnosť zamestnať u nás vodičov autobusovej a kamiónovej dopravy. Pre rok 2023 je určených najviac 150 národných víz v profesii vodič autobusu a najviac 5 tisíc pre vodičov kamiónu. Ministerstvo práce aj týmto krokom a v spolupráci s ďalšími rezortmi flexibilne reaguje na aktuálne potreby trhu práce.

Viac

27.03.2023

Štátny tajomník Juraj Káčer predstavil riaditeľke Centra OECD priority prepojenia zručností a trhu práce

Prepojenie zručností a trhu práce, a s tým súvisiace politiky štátu, boli hlavnými témami stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Juraja Káčera a riaditeľky Centra OECD pre podnikanie, malé a stredné podniky, regióny a mestá Lamie Kamal-Chaoui. Diskusia sa sústredila aj na prehĺbenie spolupráce medzi Slovenskom a Centrom OECD v programe lokálneho hospodárskeho a sociálneho rozvoja (LEED).

Viac

24.03.2023

Ministerstvo práce navrhuje zvýšenie stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o cestovných náhradách navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. S cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie, rezort práce zverejnil predbežnú informáciu k návrhu tohto opatrenia a inicioval tak legislatívny proces. Minimálna hodnota stravného lístka by mala dosiahnuť sumu 5,48 eura.

Viac

 
23.03.2023

Rezort práce rozdá rodinám v ťažkej situácii potravinové a hygienické balíčky za viac ako 5 miliónov eur

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s partnerskými organizáciami začali rozdávať potravinové a hygienické balíčky sociálne najzraniteľnejším osobám a rodinám. Rezort práce pripravil v rámci jarnej distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci 95 829 potravinových a 65 448 hygienických balíčkov.

Viac

20.03.2023

Nezamestnanosť vo februári klesla vo všetkých krajoch

Ukazovateľ vývoja nezamestnanosti PDU dosiahol vo februári hodnotu 4,40 percenta a medzimesačne klesol o 4 stotiny percentuálneho bodu. Počet ľudí bez práce klesal vo všetkých krajoch. K pokračovaniu pozitívneho vývoja na trhu práce môže dopomôcť aj novinka, ktorú rezort práce spustil pred pár dňami – projekt Podpora udržania pracovných návykov.

Viac

17.03.2023

Odolnejší trh práce a adresná pomoc vďaka eurofondom z ministerstva práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vďaka zodpovedným krokom vyčerpalo viac ako 80 percent alokácie zdrojov EÚ v rámci OP ĽZ. Zároveň, všetky zvyšné finančné prostriedky z eurofondov v tomto roku podporia desiatky ďalších už zazmluvnených projektov.

Viac

 
16.03.2023

Na stabilizáciu pracovníkov v sociálnych službách a centrách pre deti a rodiny sme vyplatili 50 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo vybraným zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny stabilizačný príspevok v celkovej sume 49 742 493 Eur. Podporilo tak spolu viac ako 18-tisíc zdravotníckych a sociálnych zamestnancov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborných pracovníkov či opatrovateľov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb aj v teréne. Ide o ďalšiu formu pomoci v oblasti sociálnych služieb a jednorazovým príspevkom chce rezort práce motivovať zamestnancov a zároveň stabilizovať a podporiť tieto dnes nedostatkové profesie.

Viac

15.03.2023

Minister Krajniak vytvoril priestor pre dialóg medzi sociálnymi partnermi a predkladateľmi poslaneckých návrhov zákonov

Predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak dnes rokoval so sociálnymi partnermi na neoficiálnom pracovnom stretnutí. Minister Krajniak na základe dohody s predsedom NR SR potvrdil schválenie programu parlamentnej schôdze, ktorý rešpektoval požiadavky členov tripartity.

Viac

09.03.2023

Legislatívna zmena: Aktivačné práce budú pomáhať adresne a účinne

Od 1. apríla začne platiť v oblasti aktivačných prác zásadná legislatívna zmena. Cieľom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk