Hlavné menu

Aktuality

06.07.2023

Predlžujeme financovanie aktivačných prác z najnovšieho projektu

Od apríla tohto roka sa systém aktivačných prác na Slovensku zásadne zmenil. Cieľom bolo odstrániť neefektívne prvky v jeho fungovaní a občanov aktivovať formou aktívnych opatrení na trhu práce. Zmeny si vyžadovali zaradiť aktivovaných uchádzačov o zamestnanie do dobiehajúcich projektov, ako aj do novo vytvoreného projektu Podpora udržania pracovných návykov.

Viac

30.06.2023

Leto okrem oddychu ponúka príležitosť na brigády a sezónne práce

Niektorí leto namiesto oddychu využijú ako príležitosť privyrobiť si peniaze či získať pracovné skúsenosti. O brigády okrem študentov majú záujem aj niektorí rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaní a dôchodcovia. S letnými mesiacmi sú spojené aj sezónne práce, najčastejšie v poľnohospodárstve či cestovnom ruchu. Stovky pracovných ponúk vrátane brigádnických či sezónnych prác nájdete aj na stránke www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Viac

30.06.2023

Národné koordinačné stredisko vydáva video podcasty "Týka sa ma to" o násilí na deťoch

Nový video podcast s názvom "Týka sa ma to" spúšťa Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Aj prostredníctvom tohto mediálneho nástroja chce zvyšovať povedomie o problematike násilia páchaného na deťoch medzi širokou verejnosťou. V jednotlivých epizódach prináša pohľady odborníkov aj zaujímavých osobností k tejto téme.

Viac

 
29.06.2023

Novela zákona o sociálnom poistení zlepšuje podmienky pre niektoré osoby s nárokom na invalidný dôchodok

Od augusta tohto roka sa zvýšia niektoré invalidné dôchodky a rovnako, nárok na invalidný dôchodok splní väčšia skupina osôb. Vyplýva to z parlamentom schválenej vládnej novely zákona o sociálnom poistení. Novela upravuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia ako jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok. Schválené zmeny sa tak pozitívne premietnu u niektorých poberateľov či žiadateľov o invalidný dôchodok. Platiť začnú od 1. augusta 2023.

Viac

28.06.2023

Poskytovateľom sociálnych služieb navýšime finančný príspevok na rok 2024 o 35 miliónov eur

Od 1. januára 2024 štát opätovne prilepší poskytovateľom sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach. Na rok 2024 navýši finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby o viac ako 35 miliónov eur. Umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ustanovilo výšku valorizácie príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou a zariadenia krízovej intervencie na rok 2024.
Po mimoriadnom navýšení, ktoré vstúpi do platnosti už 1. júla, tak ide v poradí o ďalšie zvýšenie príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Pre rok 2024 na tento účel rezort práce vynaloží spolu vyše 236 miliónov eur. Viac finančných prostriedkov prispeje k dostupnosti sociálnych služieb aj k lepšej stabilizácii zamestnancov v sociálnych službách, ktorá je spojená so zvýšením úrovne ich odmeňovania.

Viac

27.06.2023

Minimálne dôchodky v tomto roku porastú o desiatky eur

Celkovo dvakrát sa v tomto roku zvýšia minimálne dôchodky. Prvýkrát, už od 1. júla 2023, minimálne dôchodky porastú z dôvodu opätovného naviazania súm minimálneho dôchodku na sumu životného minima platnú pre jednu fyzickú osobu. Následne sa minimálne dôchodky zvýšia aj od 1. októbra 2023. Vyplýva to z aktuálne novelizovaného zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
Cieľom opatrení je zvýšenie solidarity dôchodkového systému s najnižšími príjmovými skupinami obyvateľstva. Rovnako zabezpečenie základného účelu minimálneho dôchodku, a tým, aby jeho poberatelia neboli závislí od pomoci v hmotnej núdzi.

Viac

 
23.06.2023

Rozšírením príspevku na bývanie a skoršou valorizáciou súm pomoci v hmotnej núdzi adresne pomôžeme najodkázanejším

Navýšením a rozšírením príspevku na bývanie pre ďalšie skupiny podľa počtu osôb v domácnosti zmiernime nepriaznivú situáciu tých ľudí, ktorí sú na pomoc v hmotnej núdzi odkázaní. Poslanecký návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prináša adresnejšiu pomoc pre väčší počet domácností v hmotnej núdzi, ktoré majú nárok na príspevok na bývanie. Rozšírený príspevok na bývanie nadobudne účinnosť 15. júla 2023.
Súčasťou schváleného návrhu je aj predsunutá mimoriadna valorizácia súm pomoci v hmotnej núdzi, a to z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 na 1. október 2023.

Viac

21.06.2023

Analýza ISP: Absolventi vysokých škôl si dokážu nájsť svoje pracovné uplatnenie

Inštitút sociálnej politiky (ISP) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR zverejnili údaje o pracovnom uplatnení absolventov vysokých škôl z roku 2020. V analýze pilotne hodnotili takmer 34-tisíc absolventov – vysokoškolákov, rovnako ich úspešnosť uplatnenia z pohľadu jednotlivých škôl, fakúlt a odborov vysokých škôl na trhu práce na Slovensku.

Viac

21.06.2023

Viac ako 77-tisíc poberateľom zvýšime príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu

Od júla 2023 dostanú vyšší peňažný príspevok na opatrovanie všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Vláda SR schválila nariadenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré upravuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2023 t.j. 569 eur mesačne. Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zvyšuje zo sumy 5,20 eura na 5,52 eur t.j. o 0,32 eura viac.
Zároveň, od 1. júla 2023 sa prvý krát nebude krátiť opatrovateľský príspevok pre tých opatrovateľov, ktorí poberajú niektorú z dôchodkových dávok a zároveň nimi opatrovaná osoba využíva ambulantnú formu sociálnej služby.

Viac

 
20.06.2023

Ministerstvo práce poskytne dotáciu na stravu aj pre deti v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci poskytne kompenzáciu na úhradu výdavkov za obed alebo iné jedlo aj deťom, ktoré sa nemôžu zúčastňovať vyučovania v materskej alebo základnej škole. Ide o školopovinné deti, ktoré sú zároveň odkázané na sociálnu službu v ambulantných alebo pobytových zariadeniach podmienených odkázanosťou. Jednorazová dotácia vo výške 160 € má pokryť náklady na stravu na obdobie štyroch kalendárnych mesiacov, t.j. september až december 2023.

Viac

20.06.2023

V máji klesala nezamestnanosť štvrtý mesiac za sebou. Ukazovateľ PDU sa prvýkrát dostal pod 4 percentá

Pokles nezamestnanosti pokračoval aj v máji. Hlavný ukazovateľ PDU sa znížil z aprílových 4,08 na májových 3,90 percenta. Pokles pokračuje napriek nárastu počtu tohtoročných absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Zníženie nezamestnanosti je čiastočne spôsobené zmenami v oblasti aktivačných prác.

Viac

19.06.2023

Ministerská kvapka krvi: Zamestnanci ministerstva práce darovali 9,5 litra tej najvzácnejšej tekutiny

Dnes kvapka, zajtra život. Pod týmto heslom sa zamestnanci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodli darovať najvzácnejšiu tekutinu pre ľudský život. Ministerskú kvapku krvi organizuje rezort práce v spolupráci s Národnou transfúznou službou už po jedenástykrát. Dnes tento účel prišlo podporiť spolu 21 darcov z radov zamestnancov ministerstva. Pracovníci mobilnej odberovej jednotky spoločne odobrali 9,5 litra krvi.

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk