Hlavné menu

16.01.2024

Rezort práce zjednodušil podávanie výkazu o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Jednoduchšie a efektívnejšie. Také budú povinnosti zamestnávateľov. Každá firma či organizácia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí, musí podľa zákona o službách zamestnanosti, dať prácu aj občanom, ktorí majú zdravotné postihnutie.
 

Zároveň povinnosťou zamestnávateľov je podať výkaz o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však túto povinnosť uľahčuje a to tak, že po prvýkrát podajú zamestnávatelia tieto výkazy elektronicky, a to prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

V predchádzajúcom období museli firmy spomínané výkazy posielať poštou alebo ich osobne podať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Výkazy za rok 2023 tak po novom predložia elektronicky, no najneskôr do 31. marca 2024.

„Chceme takto zefektívniť komunikáciu medzi zamestnávateľmi a úradmi práce a uľahčiť tak zamestnávanie zdravotne znevýhodnených občanov. Očakávame, že sa urýchli spracovanie a celkové vyhodnocovanie kontrol,“ podotkol minister práce Erik Tomáš.

Za rok 2022 podalo, podľa dát Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, výkaz takmer 12 000 zamestnávateľov, pričom 75% z nich si splnilo povinnosť zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Zvyšní zamestnávatelia si svoju povinnosť splnili tak, že zadali zákazky, vďaka ktorým zamestnali ľudí so zdravotným postihnutím alebo uhradili tzv. špeciálny odvod.

Vyjadrenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša nájdete v priloženom videu: https://we.tl/t-W7mZQfLPeY

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk