Hlavné menu

19.01.2024

Ministerstvo práce pokračuje v podpore a sociálnej ochrane detí z Ukrajiny

Rezort práce pokračuje v spoločne nastavenej spolupráci s UNICEF, ktorá sa týka podpory a sociálnej ochrany detí z Ukrajiny. Potvrdili to zástupcovia oboch strán - štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a regionálna poradkyňa pre sociálnu politiku a ekonomickú analýzu UNICEF pre Európu a strednú Áziu Pamela Dale na stretnutí na pôde ministerstva.
Zároveň spoločne podpísali Plán spolupráce UNICEF a MPSVR SR na rok 2024.
 

„Podporné aktivity UNICEF deťom, ktoré trpia v dôsledku vojny na Ukrajine využijeme na skvalitnenie práce aj so slovenskými deťmi, ktoré v dôsledku komplikovaných rodinných situácií potrebujú pomoc štátu. Deti nemôžu ani za vojnu, ani za iné zlyhania dospelých. Dohodnutý pracovný plán obsahuje o. i. vzdelávanie a posilnenie kvalifikácie našich pracovníkov, ktorí stoja v prvej línii, pracovníkov a pracovníčok úradov práce či centier pre deti a rodiny. Zlepšíme tak odbornú starostlivosť o deti a každému dieťaťu, s ktorým pracujeme, poskytneme bezpečné prostredie,“ uviedol po stretnutí štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Už v apríli 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a UNICEF podpísali Memorandum o porozumení na potvrdenie spolupráce, pri ktorej UNICEF podporuje aktivity na zabezpečenie potrieb detí, ktoré na Slovensko prichádzajú v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. Dnes sa táto spolupráca dotýka viacerých projektov EK, ktoré sa realizujú na Slovensku.

V súčasnosti je to projekt „Implementácia Európskej záruky pre deti/Inklúzia detí so zdravotným znevýhodnením v kontexte deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“. Cieľom je vytvorenie akčného plánu, aby sa zabezpečil prístup „dieťa na prvom mieste“ a deti so zdravotným znevýhodnením sa tak začlenili do systému náhradnej starostlivosti.

„Považujem za dôležité, že špecialisti UNICEF podporili stratégiu nového vedenia MPSVR SR v oblasti pomoci chudobným deťom. Jednoznačne súhlasili, že riešením nie sú finančné príspevky, ale najmä reálne dostupné podporné služby, ktoré nahradia nedostatok peňazí v chudobných rodinách,“ skonštatoval Branislav Ondruš.

V oblasti sociálnej politiky ide predovšetkým o poskytovanie dotácií na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím, rovnako tak naďalej pokračuje poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi odídencom.

Rezort práce spolupracuje s UNICEF aj v rámci prípravy reformy posudkovej činnosti a rovnako tiež pri zefektívnení informačných systémov so zameraním sa na vytvorenie tzv. „spisu dieťaťa“. Ten by obsahoval všetky informácie o dieťati, ktoré majú k dispozícií rezorty práce, školstva a zdravotníctva. Cieľom je, aby zamestnanci, ktorí pracujú s konkrétnym dieťaťom, mali k dispozícií čo najviac informácií.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk