Hlavné menu

18.01.2024

V tomto roku pomôžeme s cenami energií aj zariadeniam sociálnych služieb

Do pomoci s energiami budú po novom zaradené aj zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú napojené na centrálne zdroje tepla. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky kladne reagovalo na požiadavku ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša o zaradenie týchto zariadení do pomoci s energiami.
 

Táto požiadavka podľa slov ministra práce vyplynula z toho, že predchádzajúca vláda žiadosti týchto zariadení nepochopiteľne ignorovala. Pritom ide o zariadenia, v ktorých sa starajú o seniorov, chorých a odkázaných ľudí, či deti.

Nové rozhodnutie znamená, že všetky tieto zariadenia budú mať v tomto roku zastropované ceny tepla na úrovni roku 2023, teda presne tak ako aj domácnosti. O pomoc neprídu ani tie zariadenia, ktoré sú v podnájme. V takom prípade vlastník nehnuteľnosti požiada o túto pomoc s cenami energií a podľa zákona ich následne zohľadní v cene nájmu. Týmto prístupom sociálnym zariadeniam výrazne znížime náklady na energie a uľahčíme im fungovanie.

Viac sa dozviete vo videu na stiahnutie: https://we.tl/t-h2wFLAqNxZ

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk