Hlavné menu

Aktuality

20.12.2023

Rezort práce počas celého roka poskytuje dotácie pre najzraniteľnejších

Podpora, pomoc a ľudská solidarita sú hlavnými myšlienkami Medzinárodného dňa ľudskej solidarity, ktorému patrí 20. december. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj v duchu týchto hodnôt prináša opatrenia a poskytuje finančnú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii, zložitej sociálnej situácii alebo sú obeťami nepredvídateľného prírodného živla. Na tento účel rezort práce počas celého roka poskytuje dotácie na humanitárnu pomoc, rovnako potravinovú či základnú materiálnu pomoc.

Tlačová správa

Viac

20.12.2023

Nezamestnanosť v novembri ukazuje zotavenie po pandemickom šoku

November priniesol pokles nezamestnanosti na úroveň pred pandémiou. Počet ľudí bez práce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, bol nižší ako počas predpandemického februára 2020. Rezort práce sa v oblasti služieb zamestnanosti sústreďoval na podporu obcí zasiahnutých nedávnym zemetrasením, ale aj na podporu sociálnej ekonomiky.

Tlačová správa

Viac

18.12.2023

Ministerstvo práce podporí pracovné miesta v projekte Ľudia a hrady

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude pokračovať v podpore pracovných miest v rámci projektu obnovy kultúrneho dedičstva. Vyplýva to z dnešného podpisu Memoranda o spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Národný projekt „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“ bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie práce preplatí celkové mzdové náklady pre 400 ľudí, ako aj náklady na stavebný materiál a stravné.

Tlačová správa

Viac

 
04.12.2023

Minister práce Erik Tomáš: Vláda rozhodla o vyplatení 13. dôchodku a rodičovského dôchodku v plnej výške na budúci rok

Chcem potvrdiť, že vo vládnej koalícii sme našli také riešenie, ktoré umožní na budúci rok vyplatiť skutočný 13. dôchodok, ako aj plnohodnotný rodičovský dôchodok, a zároveň si nevyžiada zmeny vo venovaní 2% z daní z príjmov.

Viac

02.12.2023

Názov “IHRISKO RODINKA” sa mení na “IHRISKO PRE KAŽDÉ DIEŤA”. Ministerstvo práce bude pokračovať vo výstavbe detských ihrísk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schváli dotáciu vo výške takmer 5 miliónov eur určenú na výstavbu 113 detských inkluzívnych ihrísk, vybraných v tomto roku.

Viac

01.12.2023

Oddnes sa vypláca 300 Eur pre všetkých poberateľov dôchodkov

Sociálna poisťovňa oddnes vypláca mimoriadny jednorazový príspevok pre všetkých poberateľov dôchodkov. Sumu 300 eur dostanú ako doplatok k súčasnému 13. dôchodku automaticky a nemusia oň žiadať.

Jednorazový príspevok z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v uplynulých dňoch schválila Vláda SR aj poslanci NR SR.

Viac

 
29.11.2023

Pomôžeme ľuďom pri splácaní úverov na bývanie

Štát pomôže ľuďom pri splácaní úverov. Návrh zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií, dnes schválila vláda SR. Nový príspevok v podobe štátnej sociálnej dávky poskytne štát a prispeje tak občanovi na zvýšenú splátku úveru na bývanie, maximálne do výšky 150 eur mesačne. Pomoc je určená pre nízkopríjmové domácnosti, ktorým pre nárast úrokových sadzieb hrozí, že nezvládnu splácať svoje bývanie. Do platnosti má vstúpiť od 1. januára 2024 a prvýkrát tak bude vyplatená vo februári pre januárových žiadateľov.

Viac

28.11.2023

Rada EÚ: Rovnaké pravidlá pre ľudí so zdravotným postihnutím v celej EÚ

Inkluzívne a jednotné podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci celej Európskej únie. To je cieľom novej Smernice o Európskom preukaze a parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú navrhuje Európska komisia. Slovensko podporuje jej prijatie a zároveň potrebu zabezpečenia jednotných pravidiel v rámci EÚ, ktoré prispejú k efektívnemu a inkluzívnemu zapojeniu týchto osôb do spoločnosti.

Viac

23.11.2023

Všetci dôchodcovia dostanú mimoriadny príspevok vo výške 300 eur

Poslanci NR SR dnes schválili mimoriadny jednorazový príspevok pre dôchodcov z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Poberatelia dôchodkov tak k súčasnému 13. dôchodku dostanú aj túto jednorazovú dávku vo výške 300 eur, namiesto pôvodných 150 eur. Celkovo tak štát vyčlení na dodatočný 13. dôchodok 440 miliónov eur. Paušálny príspevok bude v samostatnej platbe vyplácať Sociálna poisťovňa už v decembri 2023.

Viac

 
20.11.2023

Nezamestnanosť klesla v októbri na najnižšiu úroveň tohto roka, rezort práce podporuje obce zasiahnuté zemetrasením

V októbri klesla nezamestnanosť na Slovensku na najnižšiu úroveň tohto roka. PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol úroveň 3,90 percenta. Klesal vo všetkých krajoch. Rezort práce sa v oblasti služieb zamestnanosti sústreďuje na podporu obcí zasiahnutých nedávnym zemetrasením, minulý týždeň spustil projekt Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením.

Viac

20.11.2023

PVV: Sociálne spravodlivý štát pre ľudí od narodenia až po dôstojnú starobu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš definoval kľúčové priority v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti. Programové vyhlásenie vlády sa v sociálnej oblasti zameriava na riešenie výziev, ktorým čelí Slovensko, vrátane prehlbujúcej sa chudoby, sociálnemu vylúčeniu znevýhodnených skupín, nerovnomernému vývoju pracovného trhu a slabnúcej ochrane rôznych foriem zamestnávania. Rezort práce si stanovil za cieľ dosiahnuť udržateľný rast kvality života všetkých občanov s dôrazom na solidaritu a motiváciu v rámci rodín a medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva. Minister zdôraznil, že starostlivosť o starších a zdravotne znevýhodnených si vyžaduje strategické zmeny, aby účinnejšie zodpovedala ich potrebám.

Viac

16.11.2023

Tisíce detí budú spolu bubnovať, aby ich všetci počuli

Najväčšie prepojenie detí, ktoré poukáže na ich práva, aké Slovensko a Česko vo svojej histórii zažijú! Viac ako 140 000 detí sa spojí naprieč oboma krajinami v pondelok ¬20. novembra 2023 od 10:00 do 11:00 a budú spoločne bubnovať, aby sme ich my, dospelí, počuli. Pretože ticho deti pred násilím neochráni!

Viac

 

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk