Hlavné menu

Pracovná mobilita cudzincov

Táto stránka je určená pre cudzincov a odbornú verejnosť s cieľom zorientovať cudzincov, ktorí chcú dlhodobo žiť na Slovensku a spostredkovať im základné informácie o vstupe a pobyte v Slovenskej republike, ako aj o možnostiach zamestnania, bývania a vzdelávania v tejto krajine vrátane spôsobu, ako postupovať v prípade uznania ich odborných kvalifikácií získaných v zahraničí.

VSTUP A POBYT

Čítaj ďalej

ZAMESTNÁVANIE

Čítaj ďalej

BÝVANIE

Čítaj ďalej

VZDELÁVANIE

Čítaj ďalej

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk