Hlavné menu

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 14:00

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky – kontakty:

Banská Bystrica
Adresa: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica

Mgr. Elena Krajčiová, manažérka RC SE
Telefón: +421 918 959 053
E-mail: elena.krajciova@ia.gov.sk

Ing. Petronela Jagnešáková
koordinátorka RC SE
Telefón +421 915 721 215
E-mail: petronela.jagnesakova@ia.gov.sk

Mgr. Sofia Sihelská
koordinátorka RC SE
Telefón +421 917 493 267
E-mail: sofia.sihelska@ia.gov.sk

Bc. Lucia Valent
koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 689 092
E-mail: lucia.valent@ia.gov.sk

Košice
Adresa: Krivá 21, 040 01 Košice

Ing. Nicol Kovaľová, manažérka RC SE
Telefón +421 915 916 172
E-mail: nicol.kovalova@ia.gov.sk

Mgr. Ľuboš Kužilla, koordinátor RC SE
Telefón: +421 918 591 202
E-mail: lubos.kuzilla@ia.gov.sk

Mgr. Anežka Kuchtová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 067
E-mail: anezka.kuchtova@ia.gov.sk

Mgr. Michaela Bodnárová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 226
E-mail: michaela.bodnarova@ia.gov.sk

Prešov
Adresa: Levočská 3, 080 01 Prešov

Mgr. Nataša Milistenferová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 288
E-mail: natasa.milistenferova@ia.gov.sk

PhDr. Zdenka Hudáková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 289
E-mail: zdenka.hudakova@ia.gov.sk

PhDr. Lenka Kurhajcová PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 237
E-mail: lenka.kurhajcova@ia.gov.sk

Mgr. Martina Drobňáková PhD., koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 258
E-mail: martina.drobnakova@ia.gov.sk

Nitra
Adresa: Svätoplukovo námestie B1, 949 01 Nitra

PhDr. Peter Marko, manažér RC SE
Telefón: +421 908 677 162
E-mail: peter.marko@ia.gov.sk

Mgr. Iveta Ďuricová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 260
E-mail: iveta.duricova@ia.gov.sk

Mgr. Miroslav Černay, koordinátor RC SE
Telefón: +421 917 991 242
E-mail: miroslav.cernay@ia.gov.sk

Mgr. Lenka Bírešová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 235
E-mail: lenka.biresova@ia.gov.sk

Žilina
Adresa: Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina

PhDr. Ľubica Lövingerová, manažérka RC SE
Telefón: +421 915 816 291
E-mail: lubica.lovingerova@ia.gov.sk

Mgr. Patricia Beníčková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 298
E-mail: patricia.benickova@ia.gov.sk

Ing. Jana Plačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 209
E-mail: jana.plackova@ia.gov.sk

Ing. Alexandra Mikulová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 625 235
E-mail: alexandra.mikulova@ia.gov.sk

Trenčín
Adresa: Jesenského 6431, 911 01 Trenčín

Mgr. Marcela Beníčková, manažérka RC SE
Telefón: +421 908 691 094
E-mail: marcela.benickova@ia.gov.sk

Ing. Dagmar Lukačková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 915 816 315
E-mail: dagmar.lukackova@ia.gov.sk

Ing. Michala Srvátková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 206
E-mail: michala.srvatkova@ia.gov.sk

Ing. Eva Foltánová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 689 075
E-mail: eva.foltanova@ia.gov.sk

Trnava
Adresa: Vajanského 617/22, 917 01 Trnava

Mgr. Silvia Hamerlíková
manažérka RC SE
Telefón: +421 908 588 872
E-mail: silvia.hamerlikova@ia.gov.sk

Mgr. Ivana Holčeková, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 917 991 213
E-mail: ivana.holcekova@ia.gov.sk

Mgr. Barbora Štibraná
koordinátorka RC SE
Telefón: +421 918 959 077
E-mail: barbora.stibrana@ia.gov.sk

Bratislava
Adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Mgr. Mária Kalmárová, manažérka RC SE
Telefón: +421 917 991 221
E-mail: maria.kalmarova@ia.gov.sk

Ing. Jana Mifkovičová, koordinátorka RC SE
Telefón: +421 908 675 946
E-mail: jana.mifkovicova@ia.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk