Hlavné menu

Organizácie sektora sociálnej ekonomiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 09. apríla 2020 priznalo postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky subjektu ASOCIÁCIA SUBJEKTOV SOCIÁLNEJ EKONOMIKY, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 52 83 47 60, Trieda SNP 1504/27, 974 01 Banská Bystrica, kontakt +421 905 139 573, www.asseslovakia.sk .

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov dňa 23. júla 2020 priznalo postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky subjektu Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, občianske združenie, IČO 53 06 49 09, Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava – Vajnory, kontakt kancelaria@ases-slovensko.sk , web http://www.ases-slovensko.sk/poslanie-a-ciele/ .

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov dňa 3. októbra 2023 priznalo postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky subjektu Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, občianske združenie, IČO 53 06 49 09, Čierny chodník 10193/29, 831 07 Bratislava – Vajnory, kontakt kancelaria@ases-slovensko.sk , web http://www.ases-slovensko.sk/poslanie-a-ciele/ . Strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky združuje registrované sociálne podniky dosahujúce merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby podľa § 2 ods. 4 písm. e) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk