Vyzvania pre technickú pomoc

Zoznam vyzvaní pre projekty technickej pomoci

Zmenená Príloha č.2 vyzvania s účinnosťou od 08.11.2021 je dostupná tu.