Hlavné menu

Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky a odpovede k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Poskytnutie a zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Činnosti pri poskytovaní sociálnych služieb

Domáca opatrovateľská služba

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Úhrada za sociálnu službu

Financovanie sociálnych služieb

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb

Konanie

Zdravotná a sociálna posudková činnosť

Zamestnanci v sociálnych službách

Stravovanie v zariadení sociálnych služieb

Odľahčovacia služba

Akreditácia vzdelávacích programov a odborných činností

Iné

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk