Hlavné menu

Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky a odpovede k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Spôsob výpočtu finančného príspevku na prevádzku od roku 2022

Poskytnutie a zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Činnosti pri poskytovaní sociálnych služieb

Domáca opatrovateľská služba

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Úhrada za sociálnu službu

Financovanie sociálnych služieb

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb

Konanie

Zdravotná a sociálna posudková činnosť

Zamestnanci v sociálnych službách

Stravovanie v zariadení sociálnych služieb

Odľahčovacia služba

Akreditácia vzdelávacích programov a odborných činností

Iné

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk