Pracovné pozície

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: facilitátor/ka

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: odbor programovania a hodnotenia

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

 • príprava a vedenie aktivít skupinových workshopov pre nadnárodný projekt SI PLUS v rámci Slovenskej republiky

Miesto výkonu práce: MPSVR SR / územie SR

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: 

 • skúsenosti s facilitovaním verejných stretnutí min. 2 roky
 • schopnosť viesť skupinové diskusie
 • komunikačné zručnosti, vyjednávacie a mediačné zručnosti
 • anglický jazyk – pokročilý (B2)

Študijný odbor: nevyžaduje sa

Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce

Trvanie pracovného pomeru: od 01.02.2023 do 30.04.2023

Plat: 15 €/ (brutto)

Požadované doklady a prílohy:

 • kópia diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte e-mailom na si.plus@employment.gov.sk

Termín podávania žiadostí je od 13.01. do 20.01.2023

Predpokladaný nástup od 01.02.2023

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Matúš Tluščák

Telefón: +421 2 2046 2051

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: expertný pracovník/expertná pracovníčka

Počet obsadzovaných miest: 2

Organizačný útvar: odbor programovania a hodnotenia

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

 • príprava podpornej dokumentácie pre implementáciu sociálnych inovácií z prostriedkov EŠIF 2021 - 2027
 • spolupráca s projektovým tímom a zahraničnými partnermi projektu

Miesto výkonu práce: MPSVR SR / Home office

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: 

 • prax v oblasti projektového riadenia, implementácie projektov EŠIF a tvorby podkladových materiálov  min. 4 roky
 • anglický jazyk – pokročilý (B2)
 • znalosť balíka MS Office

Študijný odbor: projektové riadenie vítané/nevyžaduje sa

Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce

Trvanie pracovného pomeru: od 01.01.2023 do 30.04.2023

Plat: 25,93 €/ (brutto)

Požadované doklady a prílohy:

 • kópia diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte e-mailom na si.plus@employment.gov.sk

Termín podávania žiadostí je od 12.12.2022 do 20.01.2023

Predpokladaný nástup od 01.01.2023

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Matúš Tluščák

Telefón: +421 2 2046 2051

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: expertný pracovník/expertná pracovníčka

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: odbor programovania a hodnotenia

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

 • príprava dokumentácie pre implementáciu podpory sociálnych inovácií z prostriedkov EŠIF 2021 - 2027
 • spolupráca s projektovým tímom a zahraničnými partnermi projektu
 • účasť na zahraničných pracovných stretnutiach
 • účasť na workshopoch na národnej a medzinárodnej úrovni

Miesto výkonu práce: MPSVR SR / Home office

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: 

 • prax v oblasti projektového riadenia, implementácie projektov EŠIF a tvorby podkladových materiálov  min. 4 roky
 • anglický jazyk – pokročilý (B2)
 • znalosť balíka MS Office

Študijný odbor: projektové riadenie vítané/nevyžaduje sa

Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce

Trvanie pracovného pomeru: od 01.06.2022 do 31.12.2022

Plat: 25,93 €/ (brutto)

Požadované doklady a prílohy:

 • kópia diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte e-mailom na si.plus@employment.gov.sk

Termín podávania žiadostí je od 24.05. do 31.05.2022

Predpokladaný nástup od 01.06.2022

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Matúš Tluščák

Telefón: +421 2 2046 2051

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov) pohovor na obsadenie pozície: copywriter

Počet obsadzovaných miest: 1

Organizačný útvar: odbor programovania a hodnotenia

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

 • práca so sociálnymi sieťami: Facebook, LinkedIn
 • zastrešenie komunikácie v rámci sociálnych sietí, ako napr. plánovanie a príprava príspevkov po obsahovej, ako aj vizuálnej stránke, správa jednotlivých účtov a pod.
 • manažment webového obsahu: správa, tvorba obsahu (písanie textov)
 • vykonáva ďalšie činnosti v súlade s projektom

Miesto výkonu práce: MPSVR SR / Home office

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad: 

 • prax v oblasti copywritingu min. 4 roky
 • anglický jazyk – pokročilý (B2)
 • Microsoft Office - pokročilý
 • znalosť content marketingu výhodou

Študijný odbor: v oblasti marketingu/publicistiky vítané/nevyžaduje sa

Druh pracovného pomeru: Dohoda o pracovnej činnosti

Trvanie pracovného pomeru: od 15.03.2022 do 31.12.2022

Plat: 14,08€ (brutto)

Požadované doklady a prílohy:

 • kópia diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte e-mailom na si.plus@employment.gov.sk

Termín podávania žiadostí je od 07.03. do 14.03.2022

Predpokladaný nástup od 01.04.2022

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Matúš Tluščák

Telefón: +421 2 2046 2051

 
 • Move to top
 • Print to PDF
 • Print page