Hlavné menu

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže poskytuje bezplatnú právnu pomoc fyzickým osobám. Ako orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zabezpečuje priamy výkon medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie.

Hlavné oblasti pôsobenia centra:

  • vymáhanie výživného z cudziny,
  • neoprávnené premiestnenia alebo neoprávnené zadržiavania dieťaťa vrátane zabezpečenia práva styku rodiča s dieťaťom,
  • medzištátne osvojenia.Kontakt

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8
P.O.Box 57
814 99 Bratislava

http://www.cipc.gov.sk

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk