Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2000000061 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 10.06.2021 2 174,00 € preplatok teplo 5/2021 Špitálska detail
2000000062 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14.06.2021 36,00 € dobropis frank.stroj 5/2021 detail
2000000007 Orange Slovensko,a.s. 35697270 24.03.2021 2,00 € dobropis k fa 21-392 detail
2000000004 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 10.03.2021 59,83 € opravna fa vodné,stočné Kuzmanyho detail
2000000005 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 11.03.2021 777,60 € preplatok teplo 2/2021 Špitálska detail
2000000006 Slovenská pošta, a.s. 36631124 11.03.2021 28,36 € dobropis frank.stroj 2/2021 detail
2000000046 Ústredie práce, soc. vecí a rodiny 30794536PP 15.04.2021 5,72 € Zmluva o podnájme 2021-vyúčtovanie detail
2000000047 Slovenská pošta, a.s. 36631124 13.04.2021 36,08 € dobropis frank.stroj 3/2021 detail
2000000008 PROEKO s.r.o. 35900831 08.02.2021 352,00 € vyučt.školenie detail
2000000009 N Press, s.r.o. 46887491 18.01.2021 168,00 € vyučt.tlač. detail
2000000013 Wolters Kluwer SR, s.r.o. 31348262 23.03.2021 66,00 € vyučt.tlač. detail
2000000014 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 23.03.2021 84,00 € vyučt.školenie detail
2000000015 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 23.03.2021 168,00 € vyučt.školenie detail
2000000019 PROEKO s.r.o. 35900831 18.03.2021 78,00 € vyučt.školenie detail
2000000020 PROEKO s.r.o. 35900831 18.03.2021 78,00 € vyučt.školenie detail
2000000022 PROEKO s.r.o. 35900831 04.03.2021 79,00 € vyučt.školenie detail
2000000023 PROEKO s.r.o. 35900831 04.03.2021 79,00 € vyučt.školenie detail
2000000024 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 03.03.2021 1 193,20 € vyučt.tlač. detail
2000000026 Poradca podnikateľa, s.r.o 31592503 10.02.2021 720,00 € vyučt.tlač. detail
2000000027 OTIDEA s.r.o. 47139200 24.02.2021 174,00 € vyučt.tlač. detail

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk