Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000007 Sociálna poisťovňa 30807484 07.01.2020 272,22 € služby spojené s nájmom 1/2020 detail
2100000001 ZVS 36550949 07.01.2020 22,00 € mes.predpis voda DS Športová ul 1/2020 detail
2100000002 ZVS 36550949 07.01.2020 14,00 € mes.predpis voda DS Benedeka Cs.1/2020 detail
2100000003 ZVS 36550949 07.01.2020 30,00 € mes.predpis voda DS Gaštanový rad 1/2020 detail
2100000004 Okresné stavebné bytové družstvo 36016659 07.01.2020 68,09 € mesačný predpis byt Považská B.2/2020 detail
2100000005 Okresné stavebné bytové družstvo 36016659 07.01.2020 29,50 € mesačný predpis byt Považská B 2/2020 detail
2100000006 Bytové družstvo Petržalka 00169765 07.01.2020 171,87 € mesačný predpis 1/2020 Strečnianska detail
2300000001 OTIDEA s.r.o. 47139200 08.01.2020 114,00 € školenie detail
2100000008 Magna Energia, a. s. 35743565 02.01.2020 350,00 € dod.plynu 01/2020 detail
2100000009 Magna Energia, a. s. 35743565 02.01.2020 1 996,27 € dod.plynu 01/2020 detail
2100000011 Trexima, spol. s r.o. 31364381 03.01.2020 323 400,00 € zabezpeč.realiz.odborných úloh a výstupov detail
2100000012 Trexima, spol. s r.o. 31364381 03.01.2020 294 600,00 € zabezpeč.realiz.odborných úloh a výstupov detail
2100000010 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 03.01.2020 15,60 € vodné,stočné Kuzmányho 29.11.-28.12.2019 detail
2100000013 Sociálna poisťovňa 30807484 07.01.2020 177,62 € služby a prenájom miestnosti 12/2019 detail
2100000015 Faveo, s.r.o. 36249254 03.01.2020 826,00 € letenka detail
2100000016 ALTRON SK, a.s. 31354521 02.01.2020 733,20 € servis UPS 10-12/2019 detail
2100000017 Slovakia Online,s.r.o 31402445 08.01.2020 426,00 € tematický monitoring medií 12/2019 detail
2100000018 IF Facility SK, s.r.o. 47454181 07.01.2020 8 945,83 € upratovanie 12/2019 detail
2100000014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 07.01.2020 1 796,58 € vodné,stočné Špitálska 25.11.19-24.12.19 detail
2100000023 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 10.01.2020 838,28 € zrážky Špitálska 12/2019 detail

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk