Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000080 ZVS 36550949 18.01.2024 22,00 € mes.predpis voda DS Športová ul 1/2024 detail
2100000081 Ministerstvo vnútra SR 00151866 18.01.2024 137,60 € zmluva o vypôžičke 1/2024 detail
2100000082 Bytové družstvo Petržalka 00169765 18.01.2024 241,31 € mesačný predpis 1/2024 Strečnianska detail
2100000083 Sociálna poisťovňa 30807484 18.01.2024 272,22 € služby spojené s nájmom 1/2024 detail
2100000044 Správa služieb diplomatického 35822163 11.01.2024 170,00 € náklady byt Čmelovec 1/2024 detail
2100000085 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 18.01.2024 30,00 € mes.predpis voda Veselé 1/2024 detail
2100000015 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka 36694207 08.01.2024 2 004,00 € prístup k dátam 1.1.-31.12.24 detail
2100000045 Správa služieb diplomatického 35822163 11.01.2024 560,00 € nájom byt Čmelovec 1/2024 detail
2100000747 Správa služieb diplomatického 35822163 15.04.2024 29,28 € služby káblovej tel.Čmelovec 4/2024 detail
2100000750 Mesto Detva 00319805 15.04.2024 86,14 € daň z nehnuteľností 2024 - Mesto Detva detail
2100000702 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 10.04.2024 47 947,78 € el.energia 3/2024 Špitálska detail
2100000703 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 10.04.2024 1 050,56 € el.energia Meander 4912608 3/2024 detail
2100000704 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 10.04.2024 1 049,52 € el.energia Stavbárska 3/2024 detail
2100000705 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 10.04.2024 370,01 € el.energia Bernolákova,Poprad 3/2024 detail
2100000706 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 10.04.2024 277,81 € el.energia Veselé 3/2024 detail
2100000707 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 10.04.2024 234,42 € el.energia Seredská, TT 3/2024 detail
2100000708 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 10.04.2024 111,62 € el.energia Nitra 3/2024 detail
2100000709 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 10.04.2024 168,05 € el.energia 3/2024 Žilina detail
2100000711 Slovak Telekom,a.s. 35763469 10.04.2024 170,10 € telekomunik.služby 3/2024 detail
2100000712 Slovak Telekom,a.s. 35763469 10.04.2024 34,98 € telekomunik.služby 3/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk