Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000836 Bratislavská realit. a invest. 35752335 02.05.2024 389,00 € mes.predpis 3/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100000869 KONE s.r.o. 31359884 02.05.2024 107,40 € servis výťahov - paušál 4/2024 detail
2100000870 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 02.05.2024 988,28 € zrážky Špitálska 4/2024 detail
2100000841 Bratislavská realit. a invest. 35752335 03.05.2024 457,00 € mes.predpis 4/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100000842 Bratislavská realit. a invest. 35752335 03.05.2024 440,00 € mes.predpis 4/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100000843 Bratislavská realit. a invest. 35752335 03.05.2024 461,00 € mes.predpis 4/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100000844 Bratislavská realit. a invest. 35752335 03.05.2024 491,00 € mes.predpis 4/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100000846 Bratislavská realit. a invest. 35752335 03.05.2024 461,00 € mes.predpis 4/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100000849 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 29.04.2024 8,39 € vodné,stočné Kuzmányho 22.3.24-22.4.24 detail
2100000871 Mesto Poprad 00326470 03.05.2024 389,37 € miestny popl.za komunal.odpad Poprad 2024 detail
2100000872 Úrad PSVR Levice 30794536LV 29.04.2024 143,66 € Zmluva o vypôžičke vyúčt. 2023 detail
2100000905 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 06.05.2024 1 020,70 € zrážky Špitálska 3/2024 detail
2100000907 Správa služieb diplomatického 35822163 07.05.2024 560,00 € nájom byt Čmelovec 5/2024 detail
2100000858 Bratislavská realit. a invest. 35752335 03.05.2024 457,00 € mes.predpis 5/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100000859 Bratislavská realit. a invest. 35752335 03.05.2024 440,00 € mes.predpis 5/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100000860 Bratislavská realit. a invest. 35752335 03.05.2024 461,00 € mes.predpis 5/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100000861 Bratislavská realit. a invest. 35752335 03.05.2024 491,00 € mes.predpis 5/2024 Seberíniho pomer.časť detail
2100000862 Bratislavská realit. a invest. 35752335 03.05.2024 461,00 € mes.predpis 5/2024 Seberíniho detail
2100000850 Stredná odborná škola polytechnická 00159093 30.04.2024 158,17 € spotreba energií-vyúčt. za 1.Q 2024 detail
2100000852 Úrad PSVR Levice 30794536LV 29.04.2024 910,27 € Zmluva o vypôžičke vyúčt. 2023 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk