Hlavné menu

Prispievame k rastu zamestnanosti

Správne nastavenie aktívnych opatrení trhu práce, úprava Zákonníka práce, odvodová úľava či národné projekty zamerané na podporu vytvárania pracovných miest. Aj tieto kroky prispeli k zvyšovaniu zamestnanosti na Slovensku.
 

Podľa čísel Sociálnej poisťovne pribudlo v roku 2014 na Slovensku približne 6000 zamestnávateľov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter považuje tento nárast za dôkaz toho, že na Slovensku je dobré podnikateľské prostredie a podnikať sa u nás oplatí. Počet pracovných miest vzrástol v minulom roku o 48 tisíc. „Ak by som to mal porovnať s aprílom 2012, keď som preberal tento rezort, je to navyše 74 tisíc nových pracovných miest. Aj tieto trendy vo vývoji zamestnanosti ma presviedčajú, že ideme správnym smerom,“ približuje minister. Dodáva, že počet 1 769 079 riadnych zamestnancov bol naposledy v roku 2008.

Nemalou mierou ovplyvnili zamestnanosť aj opatrenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako sú napr. národné projekty s podporou EU pre mladých a projekty na podporu regionálnej zamestnanosti, odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných či rôzne príspevky a poradenstvo v rámci aktívnych opatrení trhu práce. „Som veľmi rád, že v posledných dvoch rokoch sa nám darí umiestňovať na trhu práce v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ďaleko viacej ľudí. Reálne sa nám darí za menej peňazí realizovať viac dobrej muziky,“ prirovnáva Ján Richter. Kým v roku 2011 bolo cez opatrenia aktívnej politiky umiestnených na trhu práce približne 112 tisíc ľudí za cca 143 miliónov eur, v roku 2013 to bolo viac ako 200 tisíc za takmer 128 miliónov eur.

V tomto roku by mali k zvyšovaniu zamestnanosti, okrem už fungujúcich opatrení z dielne ministerstva, prispieť aj ďalšie. Od nového roku platí súbeh mzdy, osobitného príspevku a dávky v hmotnej núdzi, ktorým chceme motivovať ľudí pracovať aj za nižšiu mzdu. Ďalšou novinkou platnou od prvého januára podporujeme zamestnávanie mladých, ktorí pred nástupom do práce nemali riadne platené pracovné miesto.

Pokračujeme aj v efektívnom využívaní prostriedkov z Európskej únie. Prostredníctvom projektu Re-pas doslova „šijeme zamestnávateľom na mieru“ pracovníkov na požadované pozície a profesie. V úzkej spolupráci s ministerstvom školstva a profesijnými zväzmi chystáme projekt smerujúci k zvyšovaniu odborného vzdelania pre skupiny uchádzačov o zamestnanie s nedostatočným stupňom vzdelania a zručností. V týchto dňoch spúšťame projekt na podporu zamestnávania matiek s malými deťmi. „Pripravené máme aj ďalšie projekty a opatrenia, ktorými chceme podporovať zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných a ľudí starších ako 50 rokov,“ dopĺňa Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk