Hlavné menu

28.01.2015

Druhý pilier by sa mal otvoriť na tri mesiace

Vláda schválila otvorenie druhého piliera v termíne od 15. marca do 15. júna tohto roku. Umožní tak ľuďom nielen vystúpiť, ale aj vstúpiť do systému starobného dôchodkového sporenia.
 

Z druhého piliera budú môcť vystúpiť všetci sporitelia, ktorí si doteraz nedohodli vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku s poisťovňou alebo s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Výstup nebude aktuálny ani pre tých, ktorí si dohodli so svojou DSS vyplácanie výnosu z investovania, alebo si nasporili menej ako 12,60 eura a táto suma im už bola vyplatená. „Chceme vytvoriť podmienky pre každého sporiteľa, aby sa dobrovoľne rozhodol, či bude znášať riziká, ktoré sú spojené s veľmi nízkymi dôchodkami, ktoré by mali byť z tohto piliera vyplácané aj v budúcnosti. Sme presvedčení, že v druhom pilieri je množstvo ľudí, pre ktorých je výhodnejšie, aby poberali dôchodok iba zo Sociálnej poisťovne,“ zdôrazňuje premiér Robert Fico.

Sporiteľovi, ktorý vystúpi z II. piliera, sa vyplatí suma zaplatených dobrovoľných príspevkov aj s výnosom z nich. Jeho nasporená suma sa prevedie do Sociálnej poisťovne. „Sporiteľ, ktorý bude mať záujem vystúpiť, bude musieť doručiť Sociálnej poisťovni oznámenie o výstupe. Sociálna poisťovňa následne informuje DSS, ktorá jej bez zbytočného odkladu prevedie nasporenú sumu z povinných príspevkov vrátane výnosu z povinných príspevkov,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Vládny návrh bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom procese, do parlamentu by mal byť predložený už dnes.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk