Hlavné menu

22.01.2015

Aktivácia funguje bez problémov

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi sa za rok znížil o takmer 39 tisíc. Prispelo k tomu aj podmienenie získania dávky v hmotnej núdzi vykonávaním ponúknutej práce v rozsahu 32 hodín mesačne.
 

Vďaka dobrej spolupráci obcí a miest, vyšších územných celkov, neziskových a dobrovoľníckych organizácií s aktivačnými centrami na úradoch práce sa darí ponúkať poberateľom pomoci v hmotnej núdzi dostatok práce. „Je to dôležitý morálny apel, že viacerí poberatelia tejto pomoci nesedia pred poštami a nečakajú na výplatný termín, ale že sa aktívne zapájajú a vylepšujú kvalitu mesta alebo obce, pomáhajú v nemocniciach, materských školách, školách, v knižniciach, v domovoch sociálnej starostlivosti a podobne,“ vysvetľuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Pracovnú ponuku dnes dostáva 99% všetkých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona. Tí, ktorí ponuku odmietnu, stratia nárok na základnú dávku vo výške 61,60 eura na mesiac. „Najvýznamnejší pokles poberateľov pomoci v hmotnej núdzi sme zaznamenali v kategórii jednotlivec, na tieto skupiny sa úrady práce zamerali najviac. Medziročne ich vypadlo z pomoci takmer 28 tisíc,“ spresňuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.

V novembri 2014 dostalo pracovnú ponuku 77 797 poberateľov, z ktorých ju odmietlo 3 776. „Vyčistili sme ten priestor o tých, ktorí zneužívali dávky v hmotnej núdzi, ktorí napríklad pracovali niekde v zahraničí a aj napriek tomu mali ambíciu využívať tento systém, čo vzhľadom na prijatie tohto zákona už nebolo možné,“ zdôrazňuje minister Richter. Zároveň dúfa, že aplikácia tohto opatrenia bude aj naďalej bezproblémová a ľudia, ktorí dlhšiu dobu nepracovali či nepracovali vôbec, si takto vytvoria pracovné návyky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk