Hlavné menu

20.01.2015

Nezamestnanosť v decembri mierne stúpla

Evidovaná nezamestnanosť na konci minulého roka vzrástla v porovnaní s novembrom 2014 o 0,04 percentuálneho bodu na 12,29 %. Medziročne poklesla o 1,21 percentuálneho bodu. Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera nárast počtu nezamestnaných na konci roka neprekvapuje. „Pre mňa je dôležité, že mesiac december nebol taký, ktorý by nám v značnej miere zhoršil celkové čísla nezamestnanosti,“ zdôraznil Ján Richter. Zároveň očakáva, že január bude skôr stagnujúci a reálne by sa mohol pracovný trh prebudiť už vo februári.
 

Priemerná ročná miera evidovanej nezamestnanosti bola v minulom roku 12,79 %, čo je najmenej od roku 2011, keď v roku 2010 dosiahla 12,48 %. „V značnej miere sme v pozitívnom slova zmysle prekročili vývoj a výsledky z obdobia Radičovej vlády, keď boli relatívne lepšie ekonomické podmienky. Prevzali nezamestnanosť na úrovni 12,33 % a odovzdali na úrovni 13,40 %, a to fungoval tzv. liberálny Zákonník práce, bol lepší vývoj ekonomiky a do politiky aktívnych opatrení na trhu práce investovali ďaleko viac peňazí ako sa investuje teraz,“ porovnáva minister Richter.

Vývoj nezamestnanosti za súčasnej vlády preto hodnotí ako pozitívny, o čom svedčia nielen štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj Štatistického úradu SR. V máji 2012 bola evidovaná nezamestnanosť na úrovni 13,19%, na konci roku 2014 dosiahla hodnotu 12,29%. „Všetky tie argumenty ohľadom vplyvu nášho Zákonníka práce na zamestnanosť sa potvrdili ako neopodstatnené. Naopak, vyrovnaný Zákonník práce dáva reálnejší predpoklad pre vyššiu zamestnanosť, lepšie hospodárske výsledky a efektívnejšie pôsobenie ľudí na trhu práce,“ dodáva minister.

Pozitívne sa vyvíja aj nezamestnanosť rizikových skupín obyvateľov. Od januára 2014 ubudlo z evidencie nezamestnaných 9 323 mladých ľudí do 29 rokov, čo je dôsledkom aj projektov, ktoré spustilo ministerstvo v novembri 2012. Pokles nastal aj pri kategórii dlhodobo nezamestnaných - od mája 2014 do novembra 2014 ich ubudlo z evidencie úradov práce takmer 8 000. K tomuto pozitívnemu trendu dopomohli nielen odvodová úľava, či projekt rekvalifikácií, ale aj zvýšená aktivita úradov práce pri tejto cieľovej skupine.

Cieľ vlády dosiahnuť nezamestnanosť na úrovni priemeru eurozóny je stále reálnejší. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prispeje k jeho naplneniu nielen cez pokračovanie už rozbehnutých národných projektov a prípravou ďalších opatrení Záruk pre mladých, ale aj zmenami na úradoch práce. „Hlavným cieľom je dostať sa bližšie ku klientom, aby to nebolo iba štatistické evidovanie, ale vzájomná spolupráca, komunikácia a ponúkanie riešení, čoho následkom bude viac umiestnených na trhu práce,“ uzatvára minister Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk