Hlavné menu

21.01.2015

Zhodnotenie prípravy OP Ľudské zdroje

V priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu programového obdobia na roky 2014 – 2020.
 

Členovia pracovnej skupiny sa podieľali na tvorbe nového operačného programu zameraného na rozvoj ľudských zdrojov. Hlavnými bodmi programu bolo zhodnotenie procesu príprav Operačného programu Ľudské zdroje a predstavenie ex ante hodnotenia Operačného programu Ľudské zdroje.

Po diskusii k predmetným bodom rokovania sa zástupcovia riadiaceho orgánu pre uvedený operačný program poďakovali všetkým prítomným členom za ich aktívnu účasť pri tvorbe operačného programu, ktorý bol schválený vykonávajúcim rozhodnutím Európskej komisie dňa 9.12.2014.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk