Platobná jednotka ESF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sekcia ekonomiky

Odbor platobnej jednotky ESF

Špitálska ul.č. 4,6,8

816 43 Bratislava

tel.č.: 02 / 2046 2126

fax.č.: 02 / 2046 2143

e-mail: financny@employment.gov.sk