Príručka pre prijímateľa

  • Príručka pre prijímateľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu, programové obdobie 2021 – 2027, verzia 1.0