Medzinárodná preprava

Každý deň sa v celej EÚ vykonáva nespočetné množstvo dopravných operácií. Odvetvie cestnej dopravy je nevyhnutné pre naše európske hospodárstvo. Je to však aj sektor, ktorý sa musí vysporiadať s viacerými výzvami, niektoré sú špecifické pre vodičov, prípadne prevádzkovateľov, iné sú problematické pre oboch.

Odvetvie cestnej dopravy predstavuje pre Európsky orgán práce ELA čoraz dôležitejšiu oblasť. Presadzovanie právnych predpisov EÚ, ktoré sa zaoberajú sociálnymi aspektmi špecifických právnych predpisov vo vysoko mobilnom prostredí, prináša mnohé výzvy. Príslušný právny rámec pre toto odvetvie „balíček mobility I“ platný od augusta 2020 riešil niektoré z týchto problémov. Obsahuje súbor pravidiel, ktoré sa postupne začali uplatňovať, napríklad pravidlá o vysielaní vodičov alebo pravidlá o čase jazdy a odpočinku. Tieto nové pravidlá priniesli zmeny v sektore cestnej dopravy a tiež nové výzvy v ich praktickom uplatňovaní.

#Road2FairTransport: Kampaň ELA na zvýšenie povedomia v roku 2022

Kampaň #Road2FairTransport má za cieľ bližšie vysvetliť legislatívne zmeny, ktoré prináša Balík mobility I, informovať o právach a povinnostiach vodičov a prevádzkovateľov, ako aj poskytnúť materiály a usmernenia k rôznym témam súvisiacim so sektorom cestnej dopravy. ELA pripravila balík komunikačných materiálov a poskytla ho partnerom kampane v členských štátoch. Kampaň prebieha prostredníctvom kanálov sociálnych médií a tiež lokálne pozdĺž diaľnic, ktoré sú v EÚ najviac navštevované. ELA tiež pripravila letáky s jasnými informáciami pre vodičov o nových pravidlách vo všetkých jazykoch EÚ a 5 ďalších jazykoch vrátane ukrajinčiny.

ELA bude tiež uskutočňovať miestne informačné stretnutia a roadshow, na mieste aj online, zamerané na vodičov a operátorov. Pokiaľ ide o presadzovanie platných pravidiel, ELA bude podporovať organizáciu a koordináciu zosúladených a spoločných inšpekcií orgánov presadzovania práva v členských štátoch.

Úrad koordinuje kampaň s členskými štátmi EÚ, sociálnymi partnermi a príslušnými organizáciami na presadzovanie práva s cieľom zabezpečiť, aby sa informácie o platnej legislatíve v sektore cestnej dopravy efektívne dostali k cezhraničným pracovníkom a prevádzkovateľom.

 


  • Move to top
  • Print to PDF
  • Print page