Strategické environmentálne hodnotenie

 

 

 

 

  • Odborný posudok k OP Ľudské zdroje vypracovaný v zmysle §13 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. k strategickému dokemntu s celoštátnym dosahom (Odborný posudok , Návrh stanoviska)