Odborní hodnotitelia

  • Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadosti o NFP pre národný projekt zo dňa 18.02.2020
  • Prílohy k výzve na výber odborných hodnotiteľov

  • Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP zo dňa 27.02.2019
  • Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR