Archív

Schémy pomoci de minimis:

Schéma DM - 16/2014 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti

 

Schéma DM - 1/2015 - schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov

 

 

Schéma DM - 7/2015 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby zo dňa 08.10.2015

 

Schéma DM - 3/2016 - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania zo dňa 17.05.2016

 

Schéma ŠP SVHZ - 1/2018, zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 22.06.2018 

Schéma ŠP SVHZ - 3/2018, zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 13.08.2018