Plán hodnotenia OP Ľudské zdroje

schválený Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje dňa 23.03.2018

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR