Plán hodnotenia OP Ľudské zdroje

schválený Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje dňa 23.03.2018