Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR