Indikatívny harmonogram výziev pre osi 2,3,4,8

  • Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje neplánuje v roku 2023 vyhlasovať žiadne výzvy