Plán výziev a vyzvaní OP Ľudské zdroje

verzia č.5/2023, dátum schválenia 14.09.2023

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR