Plán výziev a vyzvaní OP Ľudské zdroje

verzia č.2/2023, dátum schválenia 17.01.2023

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR