Plán výziev a vyzvaní OP Ľudské zdroje

verzia č.5/2023, dátum schválenia 14.09.2023