SŽoP 16003 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316003

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316003 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.04.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 02.05.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí:

  • ŽoP 312021A051500101