Schválené súhrnné žiadosti o platbu 2016

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR