SŽoP 16024 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316024

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316024 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 19.09.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 26.09.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---