Schválené súhrnné žiadosti o platbu 2022

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR