Schválené súhrnné žiadosti o platbu 2023

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR