SŽoP 23006 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312323006

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312323006 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 20.03.2023 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 03.04.2023.

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312071W408505301
 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR