SŽoP 22039 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312322039

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312322039 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.09.2022 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 20.09.2022.

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312031M635203102