SŽoP 22033 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312322033

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312322033 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.07.2022, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 27.07.2022. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312081BVI4200101
 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR