SŽoP 16040 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316040

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316040 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 07.12.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 12.12.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR